Lakiasiainpalvelua.fi

Suosittelemme käyttämään

osoitetta Lakiasiainpalvelu.fi[Etusivu]

frank(at)dlc.fiPäivitetty 23.6.2016 20:48

"Sinua varten."
www.Lakiasiainpalvelua.fi 2023

adoptio, aiesopimus, aihetodiste, ajokielto, ajoneuvon ulosmittaus, ala-ikäinen allekirjoittaa työsopimuksen, ala-ikäinen ja vahingonkorvausvastuu, ala-ikäinen potilas, alihinnoittelu, alivuokralainen, alivuokralaisen irtisanomisaika, alivuokranantaja, alivuokrasopimus, alkoholin käyttö ja irtisanominen, alkoholin käyttö työaikana, alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla, alkoholin väärinkäyttö, alkoholitestaus, alkoholitestit, alle 15-vuotiaan töihinotto, ampuma-aserikos, annettu tuomio, ansiotyö, apulaisoikeusasiamies, arpajaisrikos, arvo-osuus, arvo-osuusjärjestelmä, arvo-osuustili, arvonlisävero, arvopaperikaupan valvonta, arvopaperikauppa, arvopaperikeskus, arvopaperilautakunta, arvopaperimarkkinalainsäädäntö, arvopaperimarkkinalaki, arvopaperinvälittäjä, arvopapereiden ulosmittaus, aseman väärinkäyttö, asemavaltuutus, asiakasvarat, asiakirjamalleja, asiakirjamallit, asiakirjan takavarikko, asiakirjojen laadinta, asiakirjojen laatiminen, asianajaja hinta, asianajaja, asianajajakunta, asianajajaliitto, asianajajapalkkiot, asianajajia, asianajotoimisto, asianajotoimistoja, asianomistaja, asianomistajan korvausvaatimus, asianomistajarikos, asianosaiset, asuinhuoneiston vuokra, asumusero, asunnon jälleenvuokraus, asunnon ostotarjous, asunnon pakohuutokauppa, asunnossa virhe, asunto-osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiölaki, asunto-osakkeen kauppakirja, asunto-osakkeen lainan vakuudet, asunto-osakkeen lunastaminen, asunto-osakkeen lunastusoikeus, asuntoetu, asuntokauppa, asuntolaina, asuntolainan vakuus, asuntolainan valtiontakaus, asunto-osakkeen ulosmittaus, attraktioperiaate, auton tuonti ulkomailta, auton ulosmittaus autoverotus, avio-oikeuden rajoittaminen, avioehdon peruuttaminen, avioehto, avioehtosopimuksen laatiminen, avioehtosopimuksen rekisteröinti, avioehtosopimus, avioero-ositus, avioero, avioerohakemus, avioeron harkinta-aika, avioeroprosessi, avioliiton esteet, avioliiton esteiden tutkinta, avioliiton solmiminen ulkomailla, avioliiton solmiminen, avioliitto, avoehtosopimus, avoero, avoin asianajovaltakirja, avoin kauppa, avoliitto, avunanto rikokseen, avustajan palkkio, avustajana oikeudessa, avustaminen esitutkinnassa, avustuspetos, avustusrikkomus, CE-merkintä, datatyyppitiedosto, diplomaattinen koskemattomuus, DNA-näyte, DNA-tunniste, dopingaine, dopingrikos, edunvalvojan määrääminen, edunvalvontavaltakirja, edunvalvontavaltuuksien lakkaaminen, edunvalvontavaltuutus, eettiset säännöt, ehdollinen vankeus ja koeaika, ehdonalainen vankeus, ehdonalainen vapauttaminen, ehdoton vankeus, elatusapu, elatusasiat, elatusavun maksaminen, elatusavun muuttaminen, elatusavun määrä, elatuskanne, elatusmaksu, elatussopimus, elatustuki, elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoittaminen, elinkeinonvapaus, elinkeinotulo, elinkeinovapaus, eläinsuojelurikos, eläintenpitokielto, eläketurva, eläkkeen ulosmittaus, ennakkoilmoitus ulosmittauksesta, ennakkokysymys, ennakkoperintö, ennakkopäätös, ennakkoratkaisu, epäilty, erityistestamentti, esimiehen väkivaltainen vastustaminen, esimiesaseman väärinkäyttö, esineen takavarikoiminen, esinevahinko, esisopimuksen sitovuus, esisopimus, esitutkinta, esitutkintapöytäkirja, etämyynti, etämyyntisopimus, finanssipakote, finlex, finnlex, firman perustaminen, fuusio, fyysinen henkilö, fyysinen pahoinpitely, geenitekniikkarikos, haaste, haastehakemus, haasteen tekeminen, kuinka haastetaan, haastemies, haitanteko virkamiehelle, hakemusasia, hakemuseräpalaute, hallituksen esitykset, hallituksen esitys, hallinnanjakosopimus, hallintaoikeustestamentti, hallinto-oikeuden käsittely, hallituksen jäsen, hallituksen jäsenen oikeudet, hallituksen jäsenen velvollisuudet, haltuunotto, hautajaiskulut, hautarauha, hautarauhan loukkaus, hedelmöityshoito, heitteillejättö, heitteillepano, henkilökatsastus, henkilökortti, henkilökuntaetuja, henkilönkatsastus, henkilöön käyvä tarkastus, henkilöntarkastus, henkilörekisteririkos, henkilötakaus, henkilötietojen salaaminen, henkilötunnus, henkilötuntomerkit, henkilövahinko, henkilöön käyvä tarkastus, henkinen kärsimys, henkinen pahoinpitely, henkivakuutuskorvaus osituksessa, hinnanalennus, HO, hoidonohjaus, hoitoon ohjaamisvelvollisuus, hoitoonohjaus, hoitotestamentti, hometalo, hovi oikeus, hovioikeus, hukkaamiskielto, huoltaja, huoltopäätös, huoltoriidan vireille pano, huoltosopimus, huoneiston hallintaan ottaminen, huumausaineen hallussapito, huumausaineen käyttörikos, huumausrikoksen edistäminen, huumausrikos, huumetestaus, huumetesti työpaikalla, huumetestit, huutokaupat, huutokauppa, hyvä asianajajatapa, hyvä asianajotapa, hyvä perintätapa, hyvän asianajajatavan valvonta, häiritsevä käytös taloyhtiössä, hätätilatestamentti, hätätyö, hätävarjelu, hätävarjelun liioittelu, häätö, häätötoimitus, ihmiskauppa, ilkivalta, ilmoitus työsopimuksen purkautumisesta, ilmoitus vuokrasuhteen siirrosta, immateriaalioikeudet, immateriaalioikeus, irtaimen kauppakirja, irtisanominen, irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka, irtisanomisen toimittaminen, isyyden kumoaminen, isyyden tunnustaminen, isyystutkimus, isännöitsijä, isännöitsijätoimisto, itseoikaisu, jakamaton kuolinpesä, jokamiehen oikeus joukkotuho, julkinen maksu, julkisoikeudellinen virkasuhde, julkisoikeudellinen, julkisrauhan rikkominen julkisuusperiaate julkisuusperiaate, junaliikennejuopumus, juokseva velkakirja, juokseva velkakirja, juridiikka, juridinen henkilö, juristi, jälleenvuokralainen, järjestyksenvalvoja, järjestyslaki, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen, järjestäytynyt rikollisryhmä, jäädyttämispäätös, jäämistöoikeus, jäämistöositus, jäännössaatava, kaapatun lapsen palauttaminen, kaappaus, kalastusrikos, kanne kansainvälinen laki, kansainvälinen yleissopimus, kansalaisuusasia, kansalaisuuspäätös, kansanedustajan lahjominen, kansaneläke, kansaneläkeindeksi, kantelu, kantelu oikeuskanslerille, karkottamispäätös, karkotus, kattolumen pudotus, kattolumi, kaupan purku, kaupanpurku, kauppalaki, kauppasopimus, kavallus, keksijän oikeus keksintöön, kertaviisumi, keskinäinen hallintaoikeustestamentti, keskinäinen testamentti, kihlakunnanulosottomies, kihlaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kiinniottaminen, kiinniotto-oikeus, kiinniotto, kiinnityksen kuolettaminen, kiinnitysrekisteri, kiinteistökaupan käsiraha, kiinteistökaupat, kiinteistökauppa ja vahingonkorvaus, kiinteistökauppa, kiinteistön kauppakirja, kiinteistön kiinnittäminen, kiinteistön pakkohuutokauppa, kiinteistönvälittäjä, kiinteistönvälittäjän vastuu, kiinteistönvälittäjän välityspalkkio, kiinteistönvälitys, kiinteistössä virhe, kiinteistövälittäjä, kilpaileva toiminta, kilpailumenettelyrikos, kilpailunrajoitus, kilpailuoikeus, kiristys, kirjallinen irtisanominen, kirjallinen lausunto, kirjallinen maksusuunnitelma, kirjallinen varoitus, kirjanpitorikos, kirjesalaisuus, kirkollinen vihkiminen, kiskonnantapainen työsyrjintä, kiskonta, kiskontarikos, KKO, koeaika, koeajan purku, kohtuuton hinnoittelu, koirien irrallaan pitäminen, konfiskaatio, konkurssiin hakeminen, konkurssipesän hallinto, konkurssipesän omaisuus, konkurssiuhka, korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä, korkeimman oikeuden ennakkopäätös, korkein hallinto-oikeus, korkein oikeus korkeinoikeus korvaava matka, korvaus kivusta ja särystä, korvaus kosmeettisesta haitasta, korvaus vahingosta, korvaus valtion varoista, korvausvastuu, korvausvelvollisuus, kosmeettinen haitta, kosteusvaurio, kotietsintä, kotietsintälupa, kotikunta, kotimyynnin peruuttamisoikeus, kotimyynti, kotimyyntiasiakirja, kotirauhan rikkominen, kotivakuutus, kuljettajan lepoaika, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, kulkuneuvon oikeudetta kuljettaminen, kuluttajansuoja, kuluttajansuojalaki, kuluttajasaatava, kulutusluottorikos, kunnianloukkaus, kunnossapitovastuunjako, kuoleman tuomio, kuolemantapaus, kuolemantuomio, kuolemantuottamus, kuolemanvaraislahja, kuolinpesä, kuolinpesän konkurssi, kuolinpesän osakas ja osakkaat, kuolinpesän varat ja velat, kuolinpesän velat, kuolinpesän velka, kurssin vääristäminen, kuulemisperiaate kuulustelija, kuulustelu, kynnysraha, käräjille, käräjäoikeus, käräjät, käräjätuomari, käsiraha, käsirahan menettäminen, käteistakaus, kätkemisrikkomus, kätkemisrikos, käännytyspäätös, laajennettu kotivakuutus, lahja, lahjakirja, lahjalupaus ja sitovuus, lahjalupaus, lahjanluontoinen sopimus, lahjanlupaus, lahjavero, lahjoman vastaanotto, lahjominen, lahjonta, lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen, lahjusrikkomus, laillisuusperiaate, laiminlyönti, lain soveltaminen, lainhuudatus, lainhuuto, lainhuutohakemus, lainsäädäntö, lainvalmistelu, lainvastainen, lainvoima lainvoimaisen tuomion purkaminen laiton ampuma-ase, laiton irtisanominen, laiton lomautus, laiton maahantulon järjestäminen, laiton naamioituminen, laiton raskauden keskeytys, laiton sotilaallinen toiminta, laiton uhkaus, laittoman maahantulon järjestäminen, laki liputuksesta, laki, lakiasiainpalvelua, lakiasiainpalveluja, lakiasiainpalvelut, lakiasiaintoimisto, lakiasianpalvelua, lakiasianpalveluja, lakiasianpalvelut, lakihanke, lakihankkeet, lakikirjasto, lakikirjat, lakimiehen palkkaaminen, lakimiehen palkkio, lakimiehiä, lakimies hinta, lakimies, lakioikeus, lakiosa, lakipalvelut, lakisääteinen, lapsen elatusapu, lapsen etu, lapsen huoltaja, lapsen huoltajuus, lapsen huoltotestamentti, lapsen hyväksikäyttö, lapsen omavaltainen huostaanotto, lapsen raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen tapaamisoikeus, lapsensurma, lapsiasiat, lapsikaappaus, lapsikaappaustilanne, lapsiporno, lasten huoltaja, lasten huoltajuus, lastensuojelu, lastensuojeluviranomainen, lastensuojeluviranomaiset, lautamiehet, lautamies, legaatti, lelujen turvallisuus, lepoaika, lesken asumisoikeus, lievä pahoinpitely, liikejuridiikka, liikennejuopumus, liikennemerkit, liikenneoikeus, liikennepako, liikennerikos, liikennetuhotyö, liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennevahinko, liikenteenohjaaja, liikesalaisuudet, liikesalaisuus, liikkeen luovutus, ilmaliikennejuopumus, liputus, lisenssisopimukset, lisenssisopimus, lisäselvitys, lomalta paluu, lomaltapaluu, lomautettu kieltäytyy työtarjouksesta, lomautetun henkilökuntaedut, lomautetun työttömyyspäiväraha, lomautuksen keskeytys, lomautuksen kesto, lomautuksen perusteet, lomautuksen peruuttaminen, lomautuksen päättyminen, lomautuksen siirtäminen, lomautus 200 päivän sääntö, lomautus työntekijän oikeudet, lomautus työntekijän oikeus, lomautus työntekijän velvollisuudet, lomautus työntekijän velvollisuus, lomautus, lomautusilmoitus, lomautusjärjestys, lomautustodistus, lumeavioliitto, lunastusoikeus, luonnonsuojelurikos, luontoisedut, luontoisetu, luontoisetujen ulosmittaus, luotonantaja, luottamusaseman väärinkäyttö, luottamusmiehen irtisanomissuoja, luottamusmiehen valinta, luottamuspula, luottamustehtävän menettäminen, luottokortin väärinkäyttö, luottokortti, luottotietorekisteri, luottotietoyhtiö, lupaluonnos, luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen, luvaton käyttö, luvaton poissaolo, luvaton pyynti, luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen, luvaton tiedustelutoiminta, luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö, lähestymiskiellon määrääminen, lähestymiskielto, lääkerikos, löytöpalkkio, löytötavara, maahanmuuttajaperhe, maahanmuuttovirasto, maakaari, maakuntalait, maakuntalaki, maankäyttölaki, maanpetos, maatila perinnönjako, maistraatit, maistraatti, majesteettirikos, maksuhäiriömerkinnät, maksuhäiriömerkintä, maksujärjestely, maksukielto, maksukyky, maksukyvyttömyys, maksumuistutus, maksusuunnitelma, maksuton neuvonantaja, maksuton oikeusapu, maksuton oikeusturva, maksuvaatimus, maksuvaikeudet, maksuvaikeus, maksuviivästys, maksuväline, maksuvälinelomake, maksuvälinepetoksen valmistelu, maksuvälinepetos, maksuvälinerikokset, mallioikeus, mallisuoja, markkinaoikeus, markkinointikielto, markkinointirikos, matkaesite, matkan hinnanmuutos, matkan peruminen, matkasopimus, matkavahinko, matkaviestimen sijaintitiedon hankkiminen, matkustuskielto, mellakka, menettämisseuraamus, merilaki, metsärikos, metsästyskielto, metsästyslaki, metsästysrikos, minimipalkka, moitekanne, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, murha, murtovälineen hallussapito, muutoksenhaku, muutoksenhakutuomioistuin, muuttokehotus, muuttopäivä, määräaikainen työsopimus, määräaikainen työsuhde, määräaikaisen työsuhteen päättyminen, määräaikaisen työsuhteen päättäminen, määräajan palauttaminen määräysvalta yhtiössä, määräämisperiaate määräävä markkina-asema, nettopalkan ulosmittaus, nettopalkka, nimenmuutos, niskoittelu poliisia vastaan, niskoittelu rajavartiomiestä vastaan, niskoittelu, nuoren työsopimus, nuori rikoksentekijä, nuori työntekijä, nuorisorangaistus, nähdään oikeudessa, näpistys, näyttö, oheisrangaistus, oikeudellinen perintä, oikeudelliset asiat, oikeuden istunto, oikeudenhoito, oikeudenistunto, oikeudenkäymiskaari, oikeudenkäynti, oikeudenkäyntiavustaja, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen oikeudenkäyntikulut oikeuden puheenjohtaja, oikeus avustajaan, oikeus pidättymään työnteosta, oikeus, oikeusapu, oikeusaputoimisto, oikeusavustaja, oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu, oikeushallinto, oikeushenkilö, oikeuskansleri, oikeuskirjallisuus, oikeuskäytäntö, oikeuslaitos, oikeusministeriö, oikeusneuvoja, oikeusohje, oikeusrekisterikeskus, oikeusriidat, oikeusriita, oikeussuoja, oikeustiede, oikeustieteellinen pääsykoe, oikeustieteellinen pääsykoekirjat, oikeustieteellinen valintaperusteet, oikeustieteellisen pääsykoe, oikeustieteellisen pääsykoekirjat, oikeustieteellisen valintaperusteet, oikeustoimi, oikeustoimikelpoinen, oikeustoimikelpoisuus, oikeustoimilaki, oikeusturva, oikeusturvavakuutus oikeusvoima, oleskelulupa, omaisuuden erottelu, omaisuuden määräysvalta, omaisuuden vakuusarvo, omaisuus, omankädenoikeus, oppisopimustyöntekijä, oppisopimustyöntekijän työaika, osa-aika lomautus, osa-aikainen lomautus, osa-aikalomautus, osa-aikatyö, osakassopimus, osakehuoneiston omistajan häätäminen, osakehuoneiston remontti, osakehuoneiston vuokralaisen häätäminen, osakeindeksi, osakeyhtiö, osakkaiden muutostyöoikeus, osamaksu ja maksunviivästys, osamaksukauppa, ositus, ositussopimus, otk, oven murtaminen kotietsinnässä, pahoinpitely, pakeneminen onnettomuuspaikalta, pakkohuutokauppa, pakkokeinojen käyttö, pakkokeinolaki, pakkoloma, pakkolomautus, pakkotila, pakotelaki, pakottaminen seksuaaliseen tekoon pakottaminen sukupuoliseen yhteyteen, pakottaminen, palautusoikeus, palkan maksamatta jättäminen, palkan maksaminen, palkan suuruus, palkan ulosmittaaminen, palkan ulosmittaus, palkanmaksu, palkasta ulosmittaus, palkka ei ole tullut, palkka, palkkatulon ulosmittaus, palvelusrikos, palvelussuhde, pankki, pankkiiriliike, pankkiryöstö, pankkitalletuksen ulosmittaus, panttaus, panttaussitoumus, pantti, panttihuutokauppa, panttikirja, panttioikeus, panttivangin ottaminen, parittaja, parittaminen, paritus, passi, passiiviperintä, patentin hyödyntämisoikeus, patentin myöntäminen, patentti, patenttihakemus, peitetoiminta, pelastustoimen laiminlyönti, pelastustoimi, perheenyhdistäminen, perheenyhdistämis, perheen yhdistämis, perheoikeus, perillinen ulosoton kohteena, perillinen, perimysjärjestys, perinnönjako, perinnönjakokirja, perinnöstä luopuminen, perinnöttömäksi tekeminen, perintäfirman oikeudet, perintäkirje, perintäkulut, perintäprosessi, perintätoimet, perintätoimi, perintätoiminta, perintätoimisto, perintö, perintöomaisuuden ositus, perintövero, perintöverotus, perittävä velka, perukirja, perukirjoitus, perunkirja, perunkirjoittajat, perunkirjoittajia, perunkirjoitukset, perunkirjoitus, perusmuotoinen velkasuhde, perusopetus, perustuslaki, peruuttamisoikeus, perätön lausuma oikeudessa, perätön lausuma tuomioistuimessa, perätön vaarailmoitus, pesän varat, pesänjakaja, pesänjakajan palkkio, pesänjako, pesänselvittäjä, pesänselvitykset, pesänselvitys, pesänvarat, petos, pidätetty, pidätettävä ulosmittaus, pidätetyn vapauttaminen, pidättäminen, pidätys, pidätysoikeus, piilevä virhe, pitkäkestoinen ulosotto, poliisi, poliisikuulustelu, postilähetyksen takavarikko, potilaan itsemääräämisoikeus, potilasvahinko, potilasvahinkolautakunta, presidentin armahdus, prosessiekonomia, prosessioikeus, provisioiden ulosmittaus, puhalluskoe, puhalluskokeesta kieltäytyminen, puhelimen salakatselu, puhelimen salakuuntelu, puhelinosake, puhelinosuustodistus, puolisoiden varat, puolison velat, puolustaja, puolustus, puolustustarvikkeiden maastavientirikos, puukotus, päihtyneenä ajaminen, päihtynyt työntekijä, päivähoitomaksut, päiväsakko, pääkäsittely, päämies, pääoma, päätöksestä valittaminen, päävelka, pöytäkirja häätötoimituksesta, raastuvan oikeus, raastuvanoikeus, raha, rahajäljitelmän levittäminen, rahajäljitelmän levitys, rahan väärentäminen, rahankeräysrikos, rahanpesu, rahanpesurikkomus, rahanväärennys, rahanväärennöksen levitys, rahanväärennöksen levittäminen, rahanväärennys, rahdinkuljettaja, rahdinkuljetus, rahtikirja, raiskaus, rakennuksen omistajan vastuu, rakennuslaki, rakennusmääräykset, rakennussuojelurikos, rakennusurakka, rangaistuksen kohtuullistaminen, rangaistuksen koventaminen, rangaistuksen lieventäminen, rangaistuksen määrääminen, rangaistusasteikon lieventäminen, rangaistusvaatimus, rangaistusvastuu, rasitesopimus, rasitustodistus, raskauden keskeyttäminen, rattijuopumus, rekisterimerkintärikos, rekisteröity parisuhde, reklamaatio, riidanratkaisumenettely, riidanratkaisutapa, riidaton velka, riita-asia riita-asiat, riitatilanne, rikesakko, rikokseen yllyttäminen, rikokseen yllytys, rikoksen määritelmä, rikoksen sovittelu, rikoksen tapahtumapaikka, rikoksen tekijä, rikoksen tekijän omaisuus ja menettämisseuraamus, rikoksen tunnusmerkit, rikoksen uhri, rikoksen vanheneminen, rikoksen yritys, rikoksentekijä, rikoksentekovälineen menettäminen, rikoksesta epäillyn sormenjäljet, rikoksesta epäilty, rikos ihmisyyttä vastaan, rikos sovittelu, rikosasia, rikosasian käsittely, rikosasianajaja, rikosilmoituksen tekeminen, rikosilmoitus, rikoskumppani, rikoskumppanuus, rikosoikeudellinen vastuu, rikosoikeudenkäynnit, rikosoikeudenkäynti, rikosoikeus, rikospaikka, rikosprosessi, rikosrekisteri vapausrangaistuksesta, rikosrekisteri, rikosrekisteri, rikosseuraamuslaitos, rikossyyte, rikosvahinko, rikosvahinkolaki, rintaperillinen, rintaperilliset, riskienhallinta, rosis, ruorijuopumus, ruumiintarkastus, ryöstö, räjähderikos, saatava, saatavien perintä, sairaanhoito, sairasloma, sairasvakuutus, sairausajan palkka, sairausloma, sairausvakuutus, sakkorangaistus, sakkovilppi, sakon muuntorangaistus, salahanke, salainen virhe, salakatselu, salakatselun valmistelu, salakuljetus, salakuuntelu, salakuuntelun valmistelu, salassapitorikkomus, salassapitorikos, salassapitovelvollisuus, sananvapaus, saneerausmenettely, sanktio, schengen sopimus, schengenin sopimus, seksikaupan kohde, seksikaupan kohteen hyväksikäyttö, seksikauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, sijaishuolto, sijoittaja, sijoittaminen sijoitukset, sijoitus sijoituspalvelujen tarjoaminen, sijoituspalvelut, sijoitusrahasto-osuus, sijoitusrahasto, sisäpiiritiedon hyväksikäyttö, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, sisäpiiritieto, siviilioikeus, siviilivihkiminen, skeema, sopimuksen muoto, sopimusehdot, sopimusjuridiikka, sopimuslomautus, sopimusmuoto, sopimusoikeus, sopimusrikkomus, sopimussuhde, sormenjäljet, sosiaaliturva, sosiaaliviranomainen, sosiaaliviranomaiset, sotaan yllyttäminen, sotakarkuruus, sotaoikeus, sotarikos, sotilaan sopimaton käytös, sotilasarvon menettäminen, sotilasrikos, sovinto, sovintoneuvottelu, sovittelu, suhteellisuusperiaate, sukunimen muuttaminen, sukunimen suojaus, sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaus, sukupuolisiveellisyys, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan julkinen levitys, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito, sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken, sukurutsaus, suullisen sopimuksen sitovuus, suoja-osa, suojaosuus, suojattu sukunimi, suojauksen purkujärjestelmärikos, suomalainen henkilötunnus, suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, suomen itsemääräämisoikeus, suomen kansalaisuus, suomen laki, suoritustuomio, suppea ulosotto, surma, suullinen sopimus, suullisuusperiaate, syrjintä, syyksi luettavuus, syyntakeettomuus, syyte, syyteoikeuden vanhentuminen, syytetty, syytettynä, syytteen nostamatta jättäminen, syytteen nostaminen, syytteeseen, syytteessä, syyttäjä, syyttämättä jättämispäätös, sähköinen kaupankäynti, sähkösanoman takavarikko, säännöstelyrikos, taisteluvelvollisuuden rikkominen, takaaja, takaajan asema, takaajan vastuu, takaisinottovelvollisuus, takaisinsaanti konkurssipesään, takaisinsaantikanne, takaisinsaantikanteen määräaika, takaisinsaantioikeus, takaus, takaussitoumus, takausvastuu, takautumisoikeus, takautumissaatava, takavarikko ja muutoksenhaku, takavarikoidun esineen myynti, takavarikoidun esineen palauttaminen, takavarikoitu esine, takavarikon kesto, takavarikon kumoaminen, takuuaika, taloelementtien kauppa, taloudellinen vahinko, talousrikos, taloyhtiön osakkaat, taloyhtiön osakkaiden oikeudet, tankojuoppous, tapaamisoikeus, tapaturma, tappelurikos, tappeluun osallistuminen, tappo, tarjouksen peruuttaminen. tarjouksen peruutus, tarjouskilpailu, tasinko-oikeuden menetys, tasinkoprivilegi, tavaramerkki, tavaran kauppahinta, tavaran palautusoikeus, tavaran takuu, tehokas katuminen, tekijänoikeus, tekijänoikeusrikos, tekninen katselu, tekninen kuuntelu, tekninen seuranta, tekninen tarkkailu, telekuuntelu, televalvonta, teollisoikeusrikos, terrorismin rahoittaminen, terrorismirikos, terroristiryhmän johtaminen, terveyden vaarantaminen, terveydenhoito, terveydensuojelurikkomus, terveysrikos, teräaselaki, testamentin moittiminen, testamentin peruuttaminen, testamentit, testamentti, tiedoksisaanti, tiedonantovelvollisuus, tieliikennelaki, tietojärjestelmähakija, tietojärjestelmän häirintä, tietoliikenteen häirintä, tietomurto, tietosuojalautakunta, tietosuojavaltuutettu, tietoverkkorikosvälineen hallussapito, tilauksen peruuttaminen, tilauksen peruutus, tilimies, tilintarkastaja, tilintarkastusrikos, tilityspöytäkirja, todistajan palkkio, todistajan velvollisuus, todistajana, todistusaineiston vääristeleminen, todistuskappale, toimeksianto, toiminimi, toimitusjohtajasopimus, toimivallan ylitys, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, toistuvaistulo, toistuvaisviisumi, totuusvakuutus, totuusvelvollisuus, tulkintaetuoikeus, tullimaksut, tulliselvitysrikos, tulorajaulosmittaus, tuomari, tuomioistuimen päätös, tuomioistuimen ratkaisu, tuomioistuin, tuomioistuinkäsittely, tuomion julistaminen, tuomion julistus, tuomionpurku, tuomiopiiri, tuomiosta valittaminen, tuomiovirhe tuomitsematta jättäminen, tuomitseminen, tuontitavaraan ryhtyminen, tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet, tuotannolliset ja taloudelliset perusteet, tuotannolliset ja taloudelliset syyt, tuotannon rajoittaminen, tuoteturvallisuus, tuotevahinko, tuotevastuu, tuotevastuuvakuutus, turvaamistoimenpide, turvaava ulosmittaus, turvallisuussalaisuuden paljastaminen, turvapaikanhakija, turvapaikka, tutkinnanjohtaja, tutkintapyyntö, työaikalainsäädäntö, työaikasuojelurikos, työehdot, työehtojen säilyttäminen, työehtosopimus, työehtosopimusten yleissitovuus, työeläke, työeläkelaki, työeläkevakuutusmaksupetos, työkyvyttömyyseläke, työlainsäädäntö, työlupa, työnantaja irtisanoo, työnantaja sanoo irti, työnantaja, työnantajan työtarjous, työnantajan yleisvelvoite, työnantajataho, työntekijä puhalluskokeeseen, työntekijä sanoo itsensä irti, työntekijän koulutusvelvollisuudet, työntekijän koulutusvelvollisuus, työntekijän syrjintä, työntekijän sähköpostiviestit, työntekijän tekemä keksintö, työntekijän terveystarkastus, työntekijän vaitiolovelvollisuus, työntekijöiden syrjintä, työntekijöiden turvallisuus, työnteosta pidättyminen, työnvälitysrikos, työoikeus, työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen koeaika, työsopimuksen muotovaatimukset, työsopimuksen purkaminen, työsopimus muotovaatimukset, työsopimus, työsopimuslaki, työsopimusvelvoite, työsopimusvelvoitteiden vastainen menettely, työsuhde, työsuhdeasiat, työsuhdeasunto, työsuhderiita, työsuhteen irtisanomisaika, työsuhteen kesto, työsuhteen perusteeton päättäminen, työsuhteen tunnusmerkit, työsuojelu, työsuojelun toimintaohjelma, työsuojeluviranomainen, työsuojeluviranomaiset, työsuojeluväline, työtapaturma, työtehtävien jakaminen, työtehtävien siirto, työtehtävien siirtäminen, työterveys, työterveyshuoltolaki, työtodistus, työttömyyseläke, työttömyyskorvauksen ulosmittaus, työturvallisuus, työturvallisuuskortti, työturvallisuuslaki, työturvallisuusrikos, työturvallisuussäännös, työvoiman vuokraaminen, työvoiman vuokraus, täydennysperunkirjoitus, täytetakaus, täytäntöönpanokielto, täytäntöönpanotoimi, täytäntööpanoriitaosoitus, töiden jatkuminen lmautuksen jälkeen, töihin kutsuttavat työntekijät, törkeä ihmiskauppa, törkeä kavallus, törkeä kiristys, törkeä kiskonta, törkeä rahanpesu, uhkapelin järjestäminen, uhkasakko, ulkomaalaisasiat, ulkomailta adoptointi, ulosmitatun omaisuuden myynti, ulosmittauksen menettelysäännös, ulosmittauksen raukeaminen, ulosmittauksen suojaosuussäännös, ulosmittauksesta vapaakuukausia, ulosmittaus raukeaa, ulosmittausarvo, ulosmittauslaskuri, ulosoton hakeminen, ulosotosta valittaminen, ulosottohakemus, ulosottokaari, ulosottokelpoinen omaisuus, ulosottokelpoinen velka, ulosottokelpoista omaisuutta, ulosottolaki, ulosottomaksu, ulosottomenettely, ulosottomiehen kanslia, ulosottomiehen oikeudet, ulosottomiehen ratkaisuvalta, ulosottomies, ulosottoperintä, ulosottoperuste, ulosottopidätys, ulosottopiirit, ulosottorekisteri, ulosottoselvitys, ulosottovalitus, ulosottoviranomainen, ulosottovirasto, urakkasopimus, urakkasopimusriita, uskonnonvapaus, uskonrauhan rikkominen, uskottu mies, uudelleensijoittaminen, vaalilahjonta, vaalirikos, vaalitulosten vääristäminen, vaarallisen esineen hallussapito, vaarallisten aineiden kuljetusrikos, vaaran aiheuttaminen, vaaranmerkintärikkomus, vahingonkorvaus, vahingonkorvauskanne, vahingonkorvauslaki, vahingonkorvausoikeus, vahingonkorvausten hakeminen valtiokonttorilta, vahingonkorvausvastuu, vahingonkärsijä, vahingonteko, vahvistettu maksuohjelma, vainajan kotipaikka, vainajan velat, vajaavaltainen, vakiintunut käytäntö, vakoilu, vakuudet, vakuus, vakuusoikeuden loukkaus, vakuustakavarikko, vakuusvastuu, vakuutuksen oikeusturva, vakuutuskorvausta, vakuutusmaksut, vakuutusoikeus, vakuutuspetos, valeoikeustoimi, valeosto, valituksen käsittely, valituksen tekeminen, valituksen teko, valitus, valitusaika tuomiosta, valitusaika, valituskelpoinen, valituskelpoisuus, valituslupa, valituslupahakemus, valitusosoitus, valitusprosessi, valmismatka, valtakirja asunnon myyntiä varten, valtakirja kiinteistön myyntiä varten, valtakirja ulosottoa varten, valtakirja yhtiökokouksessa edustamiseen, valtakirja, valtakunnan syyttäjä, valtakunnanvoudinvirasto, valtion viran koeaika, valtion virka, valtion virkamiehen irtisanominen, valtion virkamiehen sivutoimet, valtion virkamiehen virkavapaa, valtion virkamies, valtionrajarikos, valtiopetoksen valmistelu, valtiopetos, valtiorikos, valvottu koevapaus, vamman tuottamus, vammantuottaminen, vammantuottamus, vangin karkaaminen, vangitseminen, vangitsemisasia, vangitsemiskäsittely, vangittu, vanhentunut velka, vankeusrangaistus, vankilat, vapaudenriisto, vapausrangaistus, varallisuusvahinko, varastetun tavaran kätkeminen, varaton kuolinpesä, varaton, varattomuuseste, varattomuustodistus, varatuomari, varkaus, varoitus työsopimuksen päättämisestä, varoitus vuokralaiselle, varoitusaika, varojen jäädyttäminen terrorismin torjumiseksi, vartija, vartioimisliikelaki, vartiorikos, vastaaja, vastasaatava, vastasaatavien kuittaaminen, vastasaatavien kuittaus, vastikkeen maksamatta jättäminen, vastikkeiden maksu, vastuuasema, velallinen, velallisen epärehellisyys, velallisen maksukyvyttömyys, velallisen petos, velallisena ulosotossa, velallisrikkomus, velan ehdot, velan irtisanominen, velan perintä, velan vanhentumisen katkaiseminen, velanmaksu, velat, velka-asiat, velka, velkajärjestely, velkakirja, velkasaldo, velkasaneeraus, velkoja, velkojan suosiminen, velkojan vaihdos, velkojansuosinta, velkojen maksuvelvollisuus, velkojen perintä, velkojien maksunsaantijärjestys, velkojien suosiminen, velkojien vahinko, velkomusprosessi, verikoe, verikokeesta kieltäytyminen, verkkokaupankäynti, verkkokauppa, vero-oikeus, veronpalautuksen ulosmittaus, veropetos, verovilpistä ilmoittaminen, verovilppi, vesiliikennejuopumus, vesivahinko, vierasvelkapanttaus, viestintälaki, viestintäsalaisuuden loukkaus, viestintäsalaisuuden rikkominen, viestintäsalaisuus, vihkiminen maistraatissa, viikoittainen työaika, viikottainen työaika, viisumi, viivästyskorko, viivästyskorkojen sovittelu, viivästyskorot, viran menettäminen, vireilletulohakemus, virhe tavarassa, virheellinen tavara, virheilmoitus, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, virkavallan anastus, virkavaroitus, vuokra-asunnon kunto luovutettaessa, vuokrahuoneiston tuhoutuminen, vuokralaisen häätäminen, vuokralaisen kuolema, vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, vuokrasopimuksen ehdot, vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokrasopimuksen irtisanomisaika, vuokrasopimuksen irtisanomisajan laskeminen, vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus, Vuokrasopimuksen kirjallinen irtisanominen, Vuokrasopimuksen kohtuuton sopimusehto, vuokrasopimuksen purku, vuokrasopimuksen purkuilmoitus, vuokrasopimuksen voimassaolo, vuokrasopimus ehdot, vuokrasopimus, vuokrasuhde, vuokrasuhteen irtisanomisilmoitus, vuokrasuhteen siirto, vuokratyö, vuokratyöläinen, vuokratyöntekijä, vuokratyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet, vuokravakuuden palauttaminen, vuokravakuuden palautus, vuokravakuus, vuosiloma, väkivaltainen mellakka, väkivaltakuvauksen levittäminen, väliaikainen ajokielto, välimiesmenettely, välimiesoikeus, välittömyysperiaate, välityssopimus, väärennys, väärennös, väärentäminen, väärinkäyttötapaus, väärä ilmianto, väärä vala, väärän henkilötiedon antaminen, väärän rahan hallussapito, väärän rahan käyttö, väärän todistuksen antaminen viranomaiselle, ydinräjähderikos, yhdistyksen perustaminen, yhdyskuntapalvelu, yhteishuoltajat, yhteisomistusesine, yhteisöoikeus, yhteisösakko, yhtiöhallinto, yhtiökokouksen päätös, yhtiökokouksen pöytäkirja, yhtiöoikeus, yksi kolmasosa palkasta, yksinoikeus keksintöön, yksinoikeus, yksipuolinen tuomio, yksityinen löytötavaratoimisto, yksityistakaaja, yksityisyyden suoja, yleinen kiinniotto-oikeus, yleisnormi, yleistestamentti, yleisvaaran tuottaminen, yliajo, ylikertymä, ylityöt, yllytysrikos, ympäristöjuridiikka, ympäristölaki, ympäristörikos, yrityksen perustaminen, yrityksen perustamisasiakirjat, yritysjärjestely, yrityskauppa, yritysoikeus, yrityssaneeraus, yritysverotus, yt-neuvottelujen kesto, yt-neuvottelut, yötyö, äitiyspäivärahan ulosmittaus, äänioikeus, 1/3 palkasta,

Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Halsua, Hamina, Hammarland, Hankasalmi, Hanko, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Heinävesi, Helsinki, Hirvensalmi, Hollola, Honkajoki, Huittinen, Humppila, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ii, Iisalmi, Iitti, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Imatra, Inari, Inkoo, Isojoki, Isokyrö, Janakkala, Joensuu, Jokioinen, Jomala, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Juuka, Juupajoki, Juva, Jyväskylä, Jämijärvi, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kaavi, Kajaani, Kalajoki, Kangasala, Kangasniemi, Kankaanpää, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karkkila, Karstula, Karvia, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kauniainen, Kaustinen, Keitele, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kemiönsaari, Kempele, Kerava, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kirkkonummi, Kitee, Kittilä, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokemäki, Kokkola, Kolari, Konnevesi, Kontiolahti, Korsnäs, Koski Tl, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kuhmo, Kuhmoinen, Kumlinge, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Kustavi, Kuusamo, Kyyjärvi, Kärkölä, Kärsämäki, Kökar, Lahti, Laihia, Laitila, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lappajärvi, Lappeenranta, Lapua, Laukaa, Lemi, Lemland, Lempäälä, Leppävirta, Lestijärvi, Lieksa, Lieto, Liminka, Liperi, Lohja, Loimaa, Loppi, Loviisa, Luhanka, Lumijoki, Lumparland, Luoto, Luumäki, Luvia, Maalahti, Maarianhamina, Marttila, Masku, Merijärvi, Merikarvia, Miehikkälä, Mikkeli, Muhos, Multia, Muonio, Mustasaari, Muurame, Mynämäki, Myrskylä, Mäntsälä, Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, Naantali, Nakkila, Nivala, Nokia, Nousiainen, Nurmes, Nurmijärvi, Närpiö, Orimattila, Oripää, Orivesi, Oulainen, Oulu, Outokumpu, Padasjoki, Paimio, Paltamo, Parainen, Parikkala, Parkano, Pedersören kunta, Pelkosenniemi, Pello, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pieksämäki, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Pirkkala, Polvijärvi, Pomarkku, Pori, Pornainen, Porvoo, Posio, Pudasjärvi, Pukkila, Punkalaidun, Puolanka, Puumala, Pyhtää, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäranta, Pälkäne, Pöytyä, Raahe, Raasepori, Raisio, Rantasalmi, Ranua, Rauma, Rautalampi, Rautavaara, Rautjärvi, Reisjärvi, Riihimäki, Ristijärvi, Rovaniemi, Ruokolahti, Ruovesi, Rusko, Rääkkylä, Saarijärvi, Salla, Salo, Saltvik, Sastamala, Sauvo, Savitaipale, Savonlinna, Savukoski, Seinäjoki, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Siilinjärvi, Simo, Sipoo, Siuntio, Sodankylä, Soini, Somero, Sonkajärvi, Sotkamo, Sottunga, Sulkava, Sund, Suomussalmi, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Taipalsaari, Taivalkoski, Taivassalo, Tammela, Tampere, Tervo, Tervola, Teuva, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tornio, Turku, Tuusniemi, Tuusula, Tyrnävä, Ulvila, Urjala, Utajärvi, Utsjoki, Uurainen, Uusikaarlepyy, Uusikaupunki, Vaala, Vaasa, Valkeakoski, Valtimo, Vantaa, Varkaus, Vehmaa, Vesanto, Vesilahti, Veteli, Vieremä, Vihti, Viitasaari, Vimpeli, Virolahti, Virrat, Vårdö, Vöyri, Ylitornio, Ylivieska, Ylöjärvi, Ypäjä, Ähtäri, Äänekoski,